Mogelijkheden en kosten

Betrouwbare en goedkope huis- en dieroppas

Service

Voor een optimale service worden alle wensen van de opdrachtgever uitgebreid besproken, alsmede de eisen waaraan de in te zetten huispassers moeten voldoen. Hierbij krijgen wij een goede indruk krijgen van de locatie en de werkzaamheden en vaardigheden die van de huisoppasser worden verlangd. Met de verkregen gegevens wordt vervolgens een pro forma overeenkomst opgesteld met gedetailleerde prijsopgave. Zo komt u door onze huisoppasdienst altijd in contact met uw ideale, goedkope huisoppas.

Kosten

“Huisoppas.nl” maakt het mogelijk om met een goedkope, bekwame huisoppas in contact te komen. De basiskosten welke “Huisoppas.nl” in rekening brengt voor het in contact brengen met de gewenste huisoppassers, bedragen € 24,00 per etmaal. Er wordt hierbij uitgegaan van kosten zijn gebaseerd op administratiekosten, bemiddelingkosten, vervangingsverzekering, controle en begeleidingskosten en kosten welke voortvloeien uit de verificatie van de gegevens van de huisoppassers.

Indien sprake is van een reiskostenvergoeding wordt deze in onderling overleg tussen opdrachtgever en huisoppasser bepaald en rechtstreeks tussen beide partijen geregeld.

Extra kosten

Indien er aanvullende wensen zijn, zoals extra intensieve huisdierverzorging, extra tuinonderhoud, of permanente bewaking en voor minder aantrekkelijke woningen of woonomgevingen, wordt in overleg met de huisoppassers en opdrachtgevers een redelijke vergoeding overeengekomen. Afspraken voor betaling van extra te leveren diensten en/of vergoedingen voor reiskosten e.d., worden vooraf overeengekomen en rechtstreeks door de opdrachtgever betaald aan de huisoppassers.

Bij de verzorging van meerdere huisdieren is het al snel financieel aantrekkelijker om (goedkope) huisoppassers in te zetten en hiermee afspraken te maken over het betalen van een bepaalde vergoeding, dan om de huisdieren naar een pension te brengen, met als bijkomend voordeel dat de dieren in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. De service welke “Huisoppas.nl ” kan bieden, kan hierbij uitgebreid worden naar behoefte.

Verzekering

“Huisoppas.nl” biedt een 24 uur per etmaal verzekering voor tijdelijke bewoning.
Indien er een calamiteit plaatsvindt in de omstandigheden van de aanwezige huisoppasser(s) op een locatie, waardoor zij meteen hun huisoppasperiode dienen af te breken, wordt meteen de zorg voor eventueel aanwezige huisdieren geregeld en wordt binnen 24 uur voor noodvervanging gezorgd.

Alle huisoppassers zijn in het bezit van een persoonlijke WA-verzekering, zodat ontstane schade welke volgens de betreffende polisvoorwaarden voor vergoeding in aanmerking komen, kan worden geclaimd.

Opdrachtgevers dienen zelf zorg te dragen voor een adequate opstal en inboedel verzekering om eventueel andere niet op derden te verhalen schade af te dekken. “Huisoppas.nl” kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor direct aantoonbare schade welke voortvloeit uit het niet nakomen van het in contact brengen met een beschikbare huisoppasser voor de overeengekomen periode.