Voorwaarden voor oppassers

Huisoppas.nl is diegene die enkel als intermediair optreedt tussen opdrachtgevers en oppassers.Er bestaat derhalve nooit sprake van een dienstverband tussen partijen.Oppasser dient eventuele vergoeding verkregen uit diensten aan belastingdienst op te geven en opdrachtgever kan vergoeding fiscaal verrekenen doch beiden hebben hierin hun eigen verantwoording en deze kunnen nimmer op H verhaald worden.Oppassers zowel als opdrachtgevers zullen altijd via H bemiddeld worden met inachtneming van de voor beide partijen geldende regels, de z.g. huisregels voor zowel de oppas als de opdrachtgever, elders op onze website te zien.Wanneer hieraan niet wordt voldaan of afgeweken kunnen gederfde inkomsten incl. de kosten worden verhaald op beide partijen.

PRIVACY en GEHEIMHOUDING

Huisoppas.nl en al haar medewerkers/oppassers verplichten zich zoveel mogelijk tot geheimhouding inzake alle betrokkenheid opdracht en uitvoering hiervan.

AANSPRAKELIJKHEID

Oppas is enkel ter preventie, en zal bij brand of diefstal door derden, nooit voor eventuele schade aansprakelijk gesteld kunnen worden. Oppas kan nimmer tijdens oppasperiode voor electrische of mechanische defecten aan apparaten van de opdrachtgever, zoals t.v., dvd. stofzuiger, droger, wasmaschine, vaatwasmaschine, motormaaier e.d. aansprakelijk gesteld worden. Eventuele overige schade zal worden geclaimed op de WA verzekering van de oppas, en bedraagt maximaal het schadebedrag wat de WA verzekering uitkeert. Vooraf wordt dit alles zorgvuldig nagetrokken en moeten geldige kopieen van WA verzekering worden overlegd waarbij vervolgens alles met opdrachtgever wordt doorgenomen en i.o.o. wordt geregeld. H zelf kan voor eventuele schade nooit aansprakelijk gesteld worden als intermediair.

OVEREENKOMST CONTRACT

H bemiddelt slechts bij het opmaken van een overeenkomst tussen opdrachtgever en de oppas, welke na goedkeuring door beide partijen dient te worden ondertekend. Opdrachtgever ontvangt van H vervolgens factuur voor bemiddeling welke altijd voor aanvang oppasperiode dient te zijn voldaan. Opdrachtgever zal direkt na afloop oppasperiode de vooraf bepaalde overeenkomst inzake reis- en verbijfkosten aan oppas voldoen, contant of via cheque. Bij niet nakoming van een van bovenstaande houdt H zich te allen tijde het recht voor administratie/incassokosten in rekening te brengen. Tevens houdt H zich altijd het recht voor een opdracht voor bemiddeling te weigeren.

ANNULERING

Bij annulering, ervan uitgaand dat overeenkomsten reeds zijn ondertekend, zijn door opdrachtgever altijd volgende kosten verschuldigd: a) reiskosten door H gemaakt bij intake gesprek, à € 0,20 per km. b) administratie-bemiddelingskosten van minimaal € 50,- c) onkosten-reiskosten oppas, welke reeds in voor- overeenkomst zijn vastgesteld d) 25% van de bemiddelingskosten van H, welke reeds in voor-overeenkomst zijn vastgesteld.

ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten welke tussen H, opdracht-gevers en oppassers zijn aangegaan, mits anders i.o.o. bepaald. Alle rechten zijn verder voorbehouden aan huisoppas.nl.